MƏZLUM NALƏSİNİN TƏSİRİ

MƏZLUM NALƏSİNİN TƏSİRİ

İslam dünyagörüşündə bəzi günahlar nemət və izzətin zillət və bədbəxtçiliyə çevrilməsi səbəbi sayılır. Bəzi günahlar isə əzab və səmavi bəlaları