AZADLIQ SİMVOLU

AZADLIQ SİMVOLU

Kərbəla inqilabının mühüm təsirlərindən biri də, onun özündən sonra böyük dini, ictimai və siyasi şəxsiyyətlərə, eləcə də, azadlıq hərəkatı və